Code geass : Hangyaku no Lelouch | Cotvn.Net


Chủ Đề: Code geass : Hangyaku no Lelouch

Top 10 cuộc chiến trong Anime

Top 10 cuộc chiến trong Anime

Là một thứ không bao giờ chấm dứt và có thể diễn ra ở mọi nơi, những cuộc chiến là bạo lực; nó có thể diễn ra để tranh...