Search

Chủ Đề: , , , , , , , , ,

100 từ thường gặp trong Anime

100 từ thường gặp trong Anime

Bạn thấy trong Anime có rất nhiều từ tiếng Nhật lặp đi lặp lai nghe rất quen thuộc và bạn thắc mắc không biết nghĩa của nó như...

Những thuật ngữ Manga & Anime bạn nên biết

Những thuật ngữ Manga & Anime bạn nên biết

Những từ ngữ của các Fans thường hay sử dụng để nói về Manga & Anime, hôm nay CoTvn sẽ tổng hợp lại một số thuật ngữ về...