Search

Chủ Đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Top 6 anime mà bạn muốn tắt ngay chỉ sau vài phút

Top 6 anime mà bạn muốn tắt ngay chỉ sau vài phút

Bỏ xem anime đó ngay chỉ sau vài phút ư? Đúng rồi đó và chuyện này xảy ra thường xuyên ^^ Nó có thể vì cốt truyện tệ, tạo hình...

Anime series Ange Vierge phát hành anime visual mới

Anime series Ange Vierge phát hành anime visual mới

Mới đây, trên Website chính thức của bộ anime Ange Vierge đã phát hành anime visual mới. Bộ anime sẽ được bắt đầu phát sóng...