loading...

Light novel Ero manga sensei sẽ có anime

Mới đây, trên một tấm áp phích đã tiết lộ rằng light novel Ero manga sensei của Fushimi Tsukasa sẽ có anime. Thông tin chi tiết sẽ có cho đến khi tiết lộ visual của bộ phim.loading...